Bezoekersteller

De laatste 5 artikelen

donderdag 16 september 2010

Moerasgladiool - over namen van bloemen en planten

Toen ik mijn voor onze korte vakantie aangeschafte gids met bloemen, planten en bomen in de natuur doorbladerde, viel het mij op dat er vele bijzondere namen tussen zitten. Poëtische, exotische, vreemde, humoristische namen. Wie heeft ze ooit bedacht? Een boekhouder, een dromer, een romanticus, een gemankeerd dichter?
Het zou interessant zijn vergelijkend onderzoek te plegen naar de naamgeving in de taal van de ons omringende landen. Hoe heet hetzelfde plantje in het Duits, in het Engels? Zit daar lijn in? Overeenkomsten?
Ik ben van plan hier over enige tijd op terug te komen. Maar misschien zijn er lezers die hier meer van weten of een opinie hebben. Reageer dan even hieronder.
Ten besluite twee mooie voorbeelden van plantjes in de natuur:
de bergerwt (mooi oefenwoord voor logopedisten)
de moerasgladiool (inmiddels ons nieuwe huis-scheldwoord)

 moerasviool

Kreupelhout

Vandaag heb ik het niet over bosschages of struikgewas, maar over het woord 'kreupelhout'. Ik vind het een prachtig, intrigerend woord. Ik moet toegeven dat ik in mijn leven nog nooit echt met kreupelhout te schaften heb gehad. Mag ik u -taalliefhebber- vragen wat uw ervaringen met kreupelhout zijn? Is het nuttig of alleen geschikt voor het verbergen van gewurgde prostitués? Reageer!- Posted using BlogPress from my iPhone

woensdag 8 september 2010

Taalgebruik fractieleiders

De waardering van het taalgebruik van de fractieleiders zoals die in de media gebezigd wordt, hangt m.i. nauw samen met de eigen politieke voorkeur van de luisteraar. Zo beoordeelt de PVV-aanhanger het taalgebruik van Wilders als geweldig, de Groen Links-fan vindt Halsema een begenadigd spreker.
Met mijn achtergond als docent Nederlands en politiek-volger, geef ik hieronder mijn waarderingen voor de voornaamste Haagse hoofdfiguren.

Mark Rutte - praat snel, redelijk helder, one-liners, af en toe humor, gladjes
Job Cohen - hakkelend, aarzelend, heldere taal, niet bevlogen, beschouwend en analyserend
Geert Wilders - in jaren '70-taal, ouderwetse woorden en uitdrukkingen, pakkende one liners, hyperbool, dik aangezet, ongenuanceerd, onparlementaire taal, grof
Alexander Pechtholt - goede spreker, timing prima, gebruik juiste beelden en metaforen, duidelijk, humor
Femke Halsema - perfecte dictie en tempo, helder, scherp, beschouwend, goed stemgebruik, m.i. de beste spreker op het Binnenhof
Andre Rouvoet - goede speker, soms te snel, te moeilijk soms, analyserend, praat in ambtelijke taal
Emiel Roemer - goede dictee en tempo, spreekt helder in gewone mensentaal, humor, beeldend
Van der Staay en Thieme - beide redelijk goede sprekers