Bezoekersteller

De laatste 5 artikelen

donderdag 31 december 2009

De kou doet rare dingen!

Op schuifdeuren verzorgingshuis De Engelenburg te Veenendaal
Op de 2e regel stond links Uitschuifdeuren (helaas weggevallen) Nieuw soort deuren? Omstebeurt?woensdag 30 december 2009

Een ster daarboven die ligt schijnt

Uit de condoleancerubriek Respectance in de Telegraaf, 3 reacties op de dood van een vermoorde jongeman:

1.  Zo jong, en dan al uit het leven gerukt.
Het is toch niet normaal meer tegenwoordig?
Ik ken je niet persoonlijk, maar veel vrienden van me kennen je wel.
Ik wil iedereen sterkte toewensen in zijn naaste omgeving.
Rust zacht, C.
Liefs.

(moet zijn: iedereen in zijn naaste omgeving- zie vorige blog-item "Wandelstok" voor zelfde soort fout; verder: ik ken JE niet persoonlijk, naast in ZIJN naaste omgeving)
2.  Heel veel succes voor alle nabestaande
zoals al zo vaak gezegd is, dit had nooit mogen gebeuren.
Rest In Peace

(succes?? sterkte is hier gepaster; er zijn meer nabestaanden)


3.  je bent nu een ster daarboven, en schijnt het ligt op ons
(ligt?? schijnend ligt? welk ligt?)

Femke H., volgens mijn

Op Twitter vandaag n.a.v. uitzending "5 Jaar later" -interviewer Jeroen Pauw, gast Femke Halsema, 5 jaar later. Iemand schrijft:

OwBeeGeeNaar mijns inzien zag @FemkeHalsema, er 5 jaar later beter uit!


Zoek de fout.

Rijinstructeur zonder streepje

Personeel gevraagd:

Wordt  RIJ-INSTRUCTEUR/RIJSCHOOLHOUDER  M/V ... (rest pers.advert.)

Zoek de fout

Wandelstok

Uit AD 30 dec. 09

"Ochten- Een hoogbejaarde man uit Ochten is gisteren door de politie opgepakt omdat hij zonder reden een man met een wandelstok heeft geslagen. ..."

De volgorde van de woorden kan een groot betekenisverschil opleveren. Bovenstaande zin kan 2 dingen betekenen, nl . ...............   (Wie had er nu een wandelstok? Man 1 of 2? )

woensdag 23 december 2009

Minder Engels op Nederlandse hogescholen en universiteiten ?

Oud-collega Frans de Kruijff uit Hazerswoude-Rd wil met de volgende bijdrage de lezers prikkelen een mening te geven over de 7 stellingen over de grote invloed van het Engels in het HBO en op de universiteiten.

Wat vindt u?? Klik op Reacties  onder aan dit blog-item.

Oproep aan Plasterk om Nederlands op universiteit
DEN HAAG -  Veertien hoogleraren hebben minister Ronald Plasterk (Onderwijs, Cultuur, Wetenschap) opgeroepen maatregelen te nemen om het Nederlands op de universiteiten te waarborgen. „Het wetenschappelijke, culturele en maatschappelijke belang van Nederland en alle Nederlanders is gediend met het voortbestaan van het Nederlands als voertaal van de wetenschap”, aldus het gezelschap.

Het toenemende gebruik van het Engels werd al vaker aan de kaak gesteld. „Niet alleen verschijnen veel publicaties in het Engels, inmiddels schrijven ook onze studenten scripties in het Engels en laten zij hun werkstukken vergezellen van Engelstalige samenvattingen, terwijl colleges in het Engels gegeven worden wanneer er studenten aanwezig zijn die het Nederlands niet verstaan en in toenemende mate zelfs als dat niet het geval is”, noteren de profs nu ook.
Ze beseffen dat niemand om het Engels heenkan. „Wij zijn realisten die de onmiskenbare en vruchtbare rol van het Engels als wetenschappelijke lingua franca ten volle erkennen. Een aanzienlijk deel van onze eigen publicaties is ook in het Engels geschreven.”
Maar er zou toch 'Nederlands, tenzij' moeten worden gebruikt, vinden ze.
 (Telegraaf-24-6-09)


NRC 12-11-09Stellingen:


1.     1.Het gebruik van (veel) Engelse woorden moet aan het gesprek, de reclameboodschap “aantonen” dat de gebruiker c.q. de opsteller van de reclameboodschap een internationaal niveau heeft. Sprekers tonen hun internationale georiënteerd aan door hun geschriften te doorspekken met Engelse woorden.
2. 
2.     2. Het gebruik van vreemde woorden leidt tot misverstand of onbegrip. De volgende zin leg ik je voor om de juiste betekenis ervan te geven: (NRC 18 dec 2009 blz. 5 Cultureel Supplement) “Wij bedienen in deze kliniek een heel kleine niche.” Wat wordt er nu bediend? Overigens: het woord niche komt niet voor in het WNT (Woordenboek der Nederlandse Taal). Een ander voorbeeld:
Wil je je onderscheiden van de rest, dan zul je dus je aanbod moeten afstemmen op je doelgroep. Dat kan alleen maar als je kiest voor één (of een paar) niches. Kies bij voorkeur voor een duidelijk afgebakend onderwerp, en zorg dat je betrokken klanten krijgt en deze aan je bindt.


3.    3.  Op universiteiten moeten meer colleges in het Engels gegeven worden om de hoogopgeleiden een betere toegang tot de internationale arbeidsmarkt te geven.


4.    4. De basisschool moet zo spoedig mogelijk beginnen met Engelse les. Veel kinderen kennen al Engelse woorden door muziek en films. Het zal een beter begrip opleveren van wat ze horen.


5.    5. Engelse les zo vroeg mogelijk geven zal ook het taalniveau opkrikken. De vertaling moet gemaakt worden waardoor er nagedacht wordt over taal.


6.    6.  De Tweede Kamer wordt gevraagd in Jip-en-Janneke-taal te spreken. Ook ambtenaren wordt gevraagd wetten en andere officiële stukken in helder Nederlands te schrijven. Dit proces gaat veel te langzaam.
7
7.     7. Het gebruik van (niet alleen) Engelse woorden moet een halt toe geroepen worden. Gezond purisme  (=zuiver taalgebruik in het Nederlands; WNT: Neiging, veelal overdreven neiging, tot zuiverheid,bepaaldelijk tot zuiverheid van taal; (overdreven) ijver om zijn taal zuiver te houden van vreemde woorden en zinswendingen. Overigens: dit citaat behoeft ook een aanpassing om het duidelijk en goed Nederlands te laten zijn. 

zondag 20 december 2009

Allemaal ophouden met ...OKAY ....... !!!

Ik ben een enorme boerenl*l. Okay...
Ik ga de aardappels opzetten. Okay...
Ik heb net mijn man op een vreselijke wijze van het leven beroofd. Okay ....


Naast ABSOLUUT is OKAY een verschrikkelijk antwoordzinnetje. Wie is hier ooit mee begonnen?
Is het u ook opgevallen?

Leestekens zijn tekens om het lezen te vergemakkelen

Commentaar Telegraaf-forum over zeilmeisje"

"gelukkig dat ze daar is zo,n meisje raakt toch in de war als je ontdekt dat we niet in een vrij land leven,dat iedereen zich bemoeit met jou leven en een rechter en kinderbescherming uitmaakt wat je wel en niet mag,gewoon belachelijk allemaal,ik kijk uit naar de dag dat we hier ook weg kunnen."


Zou de schrijver hiervan ooit naar school zijn geweest, uberhaupt 1 les Nederlands hebben gehad?

Stel een vraag over taal

Laura B. vroeg me of er op deze blog niet ook vragen over taal en taalkwesties kunnen worden gesteld. Het antwoord is: JA.
Stel gewoon je vraag via fvtuil@gmail en ik neem de vraag over op de blog en ik probeer er een adequaat antwoord op te geven.

maandag 7 december 2009

Traantje laten

Dit keer geen taalfout, maar een proeve van mooi, doeltreffend, beeldend taalgebruik, naar mijn smaak:
Ik las op Twitter iemand over de veelbezochte film Komt een vrouw bij de dokter zeggen:

"De mascara zat op m'n kin"


Dus het is een jankfilm. Wat zou een man in zo'n geval zeggen? Of huilen mannen niet bij heftige films?

Enigszins enige fouten

Ingebracht door onze Hoofddorpse taalbroeder Henk  Deerenberg, waarvoor dank.


*Het enigste meisje uit de klas kon het enige meisje dat geen gevoel voor humor had  niet waarderen, daardoor kon ze ook geen waardering opbrengen voor haar enige jurkjes, dat was wel enigszins flauw natuurlijk.

*Reclame;
C1000 verkoopt direct verpakte versgesneden vleeswaren.
Kennelijk wachten andere grootgrutters tot het vlees bedorven is alvorens het te snijden en het dan tegen de stank alsnog verpakken.


*Dit  boek is recentelijk pasgeleden uitgekomen (boekengidsje), de prijs bedraagt tot...... .....Euro.

woensdag 25 november 2009

Uw monteur

En nog een via Henk Deertenberg:

Gezien in een advertentie over beveilingscamera's:

' Alle apparatuur wordt door uw monteur geplaatst. ' 


Hoezo uw monteur?
Hebben alle klanten dan een eigen monteur in dienst?
Ik denk dat men bedoelde:  Maakt u zich geen zorgen ONZE monteur zorgt voor perfecte plaatsing.
(Een reden temeer om bij ons te kopen).

De Engelse leraar en de leraar Duits

Ingebracht door Henk Deerenberg uit Hoofddorp:


Er wordt vaak gesproken over (b.v.) De Engelse leraar.
Beter taalgebruik zou zijn : De leraar Engels is op onze school een Engelsman, maar de leraar Duits komt uit de Achterhoek.Commentaar/ vraag  webmaster: is dit echt fout, storend?

dinsdag 17 november 2009

Lekker een uiltje toeknijpen

Als ik moe ben ga ik een oogje knappen en een uiltje toeknijpen.
Daar knap je wel van op. Maar dan moet ik wel door naar de opticien
om mijn oog te laten repareren c.q. plakken  en ik ga ook even langs bij de dierenarts om
te vragen of hij mijn kleine huisuil weer wat lucht kan geven en de blauwe plekken te
behandelen. Als dit niet lukt kan mijn huisuil zo bij het huisvuil.
Zonder oog en uil kun je natuurlijk ook slapen als 1 roos of 1 marmot.
Ga ik slapend een marmotje of tukkie knappen.

Wie weet nog andere uitdrukkingen over slapen? (klik op Reacties)

maandag 16 november 2009

Plak bakbloedworst

Alhoewel het hierbij niet gaat om een taalfout, worden er veel fouten gemaakt bij het uitspreken van bepaalde lettercombinaties en woorden. Daarbij schiet je mond helemaal in een kramp. Lache ...
Ik doel op de zgn. TONGTWISTERS

Van mijn vader leerde ik:
Moeder sneed zeven scheve sneden brood. 

en dan had hij reuze plezier als we telkens weer in de fout gingen.


Vraag: hadden ze bij jullie thuis zulke tongtwisters? Klik op Reacties  voor voorbeelden.


Link met andere tongbrekers

vrijdag 13 november 2009

Kont krabben

P en W - TV- meester-interviewer en journalist Frenk van der Linden over zijn ouderlijk huis, n.a.v. zijn (indrukwekkende)  documentaire over de scheiding van zijn ouders. In zijn uitspraak is wat mis gegaan. Wat?

Bij ons thuis was er geen cent om je kont te krabben.

Het getal en broodrooster

Binnengekomen via Henk Deerenberg:


1)  Gehoord bij Pauw en Witteman:


Verschillende media heeft besloten aandacht te besteden aan dit onderwerp.

2)   Gehoord in Max (consumenten)
Sprekend over garantie zegt de heer Niesten (of is het Niessen):" Ja, iedereen die een broodrooster ofzo heeft kan natuurlijk kapot gaan................"


Wat is er fout?


zondag 8 november 2009

Ook niet leuk!

Op tv gehoord, volgens mij 2 dikke fouten. Welke?

Die jonge vrouw lijdt al vele jaren lang aan depressieve klachten.

woensdag 4 november 2009

Puntkomma

Vraag: Waarom maakt u bijna nooit gebruik van een puntkomma ?
Wat is (zonder de vakliteratuur te gebruiken) de functie van een puntkomma?
Weet u een mooie voorbeeldzin(nen) met een puntkomma?
Klik op Reacties ( afz. kies naam/url)

Waar bent u helemaal klaar mee?Dan heb ik zoiets van: dat is niet mijn ding, ik ben er helemaal klaar mee.

Ergert u zich ook zo aan deze 3 vreselijke uitdrukkingen?

Aan welke mode-uitdrukkingen ergert u zich wild? (klik op Reacties)

Onwijs bang

Gehoord op tv:

Ik was onwijs bang, ik rilde als een rietje.

Was is er mis?

Kennen en kunnen, een makkie, niet dan, ja toch?

Als docent Nederlands schreef ik wel eens het volgende zinnetje op het bord:

Kennut zijn dat ik u kan?


Mijn schatteboutjes keken ernaar en vroegen me: wat is fout, dan ? (ik werkte in Leiden, ja, toch!)

1. Maak de zin correct.
2. Hoe luidt de zin in de verleden tijd?
3. Hoe luidt de zin in de voltooide tijd?

Klip en klaar, sapriski en transparant

Oud-premier Dries van Agt is er ooit mee begonnen. Met de uitdrukking "Klip en klaar". IJdeltuiterig haalde hij allerlei barbarismen uit de kast om 'de mensen in het land' te imponeren. Net als met de uitroep Sapriski!,  waarover zo meer.
Politici zijn vaak nogal na-aperig. Dat 'Klip en klaar' hoor je in het parlement te pas en te onpas, meestal het laatste. Ik stel voor deze uitdrukking te verbieden, het is een lelijk Germanisme. Je kunt toch ook gewoon zeggen: duidelijk, helder of ........ transparant ? Help! Transparant wil ik ook niet meer horen of zien. Dit woord wordt vooral gebruikt door mensen met een wollig, mistig taalgebruik; ze willen de godganse dag alles transparant hebben. Een beetje onnodige wens: wie wil iets graag vaag, onoverzichtelijk hebben? Transparant leidt bij mij tot lichtelijk transpireren!

W.b. Sapriski! Dit is een aanstellerige uitroep die alleen maar wil laten zien dat hij/zij een woordje over de grens kan spreken. Aanstelleritus, dat is klip en klaar!


Sapristi is een uitroep en betekent zoveel als "Mijn hemel" of "Goeie God". Het woord is waarschijnlijk afgeleid van 'Sacré Christe', ook met de betekenis "Goeie God", maar letterlijk vertaald als "Heilige Christus".
Sapristi is een archaïsche term, die in Nederland vrijwel niet meer gebruikt wordt. In Frankrijk en België (Vlaanderen) hoort men nog wel eens sapristi uitroepen. Het woord werd in de jaren '80 van de 20e eeuw vaak gebruikt door toenmalig minister-president Dries van Agt. Van Agt stond sowieso bekend om zijn ouderwetse taalgebruik. In 1981 verscheen er bij uitgeverij Elsevier een boekje van de schrijfster/journalisteDieudonnée ten Berge met de titel: Sapristi Van Agt. Opmerkelijke, komische en bizarre uitspraken van een regeringsleider.

Met alle respect

Politici, maar ook anderen, bezigen vaak de uitdrukking "Met alle respect" en dan volgt er een punt(je) van kritiek. De spreker wil zich alvast indekken tegen een evt. beschuldiging al te negatief te zijn. Het betekent dus gewoon SORRY, ik heb kritiek op jou of je standpunten. 'Met alle respect' wordt veel te veel gebruikt, vooral als het uit de mond van een PVV'er komt en zowel de intonatie als de felheid van de ogen een andere taal spreken. Dan is het een holle, overbodige beleefdheidsfrase.

maandag 2 november 2009

Wilde Geert

Vanavond in NOVA: Geert Wilders over minister Eberhard van der Laan

De minister is de knip voor zijn neus niet waard.


Haal het antwoord uit het volgende: 

1199. Geen knip (voor den (of zijn) neus) waard,

d.w.z. hoegenaamd niets waard, van zeer weinig beteekenis. Reeds in het Grieksch bij Athenaeus: οὐκ ἄξια ὄντα ψόφου δακτύλων (zie Suringar, Erasmus, CXXXI). In onze taal bij Servilius, 50*: ten is niet een knippe weerdt, ne crepitu quidem digiti dignum; Sart. I, 8, 75: ick vraech daer niet een knip na, ter vertaling van ‘hujus non facio’. Zie ook Latere Versch. 135 en Brieven v. Abr. Bl. I, 223: Van luije traage jonge lieden komt niet dat; en dan knip ik met myn duym op myn middelste vinger. Afrik. Hy is nie 'n knip voor sy neus werd nie. Vgl. het hd. einem ein Schnippchen schlagen; het eng. I don't care a snap (of my fingers). De woorden ‘voor den (zijn) neus’ schijnen een later toevoegsel. Vgl. het synonieme geen klap om zijne ooren waard zijn (Ndl. Wdb.XI, 42), dat eene navolging zijn kan, en het 17de-eeuwsche niet een krits, eig. geen kras, hoegenaamd niets, geen snars. In Zuid-Nederland: geen klets of slag in zijn gezicht weerd zijn (Antw. Idiot. 664; Claes, 113; Teirl. II, 142); fri. gjin knip foar 'e noas wirdig

Luis Suarez steekt er met kop en schotel bovenuit

Greetje hoorde vandaag op tv de volgende uitspraken. Hoe moet het wel?

1. Met kop en schouders boven iemand uitstaan. 

2. Van aap tot zebra en alles daartussenin.

3. Het afgelopen weekend zijn er op verschillende plaatsen brand gesticht.zondag 1 november 2009

Wat is erger? De inhoud of het taalgebruik?

Af en toe lees ik op internet  huiverend de commentaren bij de politieke artikelen in de digitale De Telegraaf. Ik moet dat niet meer doen. Zoveel oliedom geschreeuw van mensen die anti-politiek, anti Den Haag, anti gezagsdragers zijn, maar wel Geert for president. Willem Breedveld, emeritus politiek verslaggever voor de Trouw, schreef er een jaar of 5 geleden een helder boek over, "De stamtafel regeert". De teneur: Na Fortuyn's revolutie kent ons land 2 groepen. WIJ (de mensen in het land, behept met een gedachtengoed) versus ZIJ (de politiek, Den Haag, de gezagsdragers, politici, de ambtenaren, de overheid, de linkse kerk, de regenten, de intellectuelen,  de zakkenvullers en graaiers die het allemaal niet begrijpen dat de gedachtengoedaanhangers (de mensen in het land) boos zijn en de Telegraaf hebben uitgekozen om te roepen dat Nederland een moslimland is , een land met kinderverkrachters, een land is dat is losgezongen van de arme mensen in het land.
Ik maak me zorgen over de mensen in het land (ik hoor er niet bij!) en over het taalgebruik in de commentaren.
Hoe anti-democratischer, hoe anti-politieker, hoe beroerder het taalgebruik wordt. Als docent Nederlands (ja ja, ik ben ook zo'n linkse intellectueel!) wil ik-al lezend-  emigreren of diep onder de grond kruipen.

Een willekeurig voorbeeld uit zo'n Telegraaf-commentaar van ene Cor: Let u m.n. op de taal en geef uw commentaar.

De enige racisten komen uit de oude politiek deze hebben ons altid uitgesloten en door een toneelstuk op te voeren in de tweede kamer en af en toe bij een actueel programma op de televisie grote woorden te gebruiken ons als burger wilde en willen laten geloven dat zei daar als volksvertegen woordiger voor ons waren en zijn, niets is minder waar ze zijn samen met hun partijvrienden bezig om een dikbetaalde baan voor zichzelf te creeren ,commissarisje hier adviesje daar en maar liegen en bedriegen,
Cor, Amsterdam | 07:44 | 02.11.09

zaterdag 31 oktober 2009

Gmail-vertaling Duits-Nederlands

Mijn Duits is niet onaardig. Ik wilde toch eens zien wat Gmail (de e-maildienst van Google)
van een Duitse tekst maakt als je die met een druk op een knop laat vertalen in het Nederlands.
Kleine opdracht: wat werd er precies bedoeld?
Hier de letterlijke vertaling:

Hallo F.!
Ik dank u voor de prachtige foto's van Thyrza. Voor bijvoorbeeld een kleinkind is uitstekend nieuws!
Ik hoop dat het u en G. en de jonge gezinnen goed.
Ik wil u hartelijk feliciteren en vervolgens Birthday! (Het is nog steeds de 28.10.?)
Veel goede wensen voor uw gezondheid en het nieuwe jaar.
Bij ons tot nu toe alles in orde is. Joachim leert erg hard voor zijn meester. Matthias, Lutz en het ook goed.
Onze caravan is al bijna winterfein op de rechter een schande dat de tijd is weer rond.
Ik stuur u groeten en liefde Greetje

Hilde
Ook vele groeten van Frederick 

We zaten te zoeken naar een fout

Bron: Tubantia 27okt09

Het Team Grootschalige Opsporing van de Politie Twente heeft ondanks de lange duur van het onderzoek er altijd vertrouwen in gehad de dader te kunnen arresteren. De rechercheurs zaten te zoeken naar het laatste ontbrekende puzzelstukje. Dat hebben ze dus nu gevonden.


Zaten te zoeken…. Helemaal correct, fout, minder fraai?? 
Klik op Reageren

Moskowfiets

Op TV tijdje terug:

Bram Moskowfiets,  de bescheiden advocaat:

Ach meneer, dat lijkt me niet plausibel, dat moet je met een wassen neus nemen!

Tsja...

Ik erger me aan al die irritaties

Ik irriteer me mateloos aan taalfouten!


vrijdag 30 oktober 2009

Theo en Thea

Tv-fragment uit de Nacht van Theo en Thea.

Thea is zich aan het optutten en Theo kijkt haar aan en 
zegt (met die 2 slagtandjes): 

"Zeg Thea, wat heb jij een lelijke kop! 
Het lijkt wel of je bij het visbakken
uit de pan gesprongen ben!"

Hier gaat hier niet om een taalfout, maar om creatief en vermakelijk taalgebruik.

Gezocht

Uit eigen keuken:
Dat is muggen boven laag water zoeken.


Kijk bij Reactie nr. 3 voor een verklaring van de uitdrukking.

Mexicaanse griep

In het AD:

Een 16-jarig meisje uit Sint Philipsland is vermoedelijk overleden aan de gevolgen van de Mexicaanse griep.

Een reactie plaatsen? Hoe doe je dat?

Sommige mensen wilden een reactie geven, maar helaas. Hoe wel?
Klik onder het bericht op Reacties en kies in
het reactievenster onderaan voor naam / url. Vul uw naam in
evt. plaatsnaam en beroep.

Homofoop

Het AD:

Mulder vindt dat 'het gewoon niet kan' wat Ratelband doet. "We moeten een norm trekken. De rechter moet zich hierover buigen."

Problemen met een reactie geven

Sommige lezers krijgen het niet gedaan een reactie te plaatsen. Dat is jammer.
Ik weet niet hoe dat komt. Stuur als het niet lukt maar een mailtje met je reactie naar
fvtuil@gmail.com 
Dat plaats ik je reactie zelf op de blog.

Die minister is vaccinerend!

Nieuwslezeres:

De minister heeft meer vaccins besteld, dan nu nodig blijken.

Wat is er mis?

maandag 26 oktober 2009

De plank of boot mislopen

Mijn vrouw Greetje hoorde op tv:

*  Alles in kannen en kruiken gooien
*  Geen zoden aan de dijk leggen
*  De boot mislopen

a) Hoe heet de stijlfout?
b) Hoe had het wel gemoeten?
(bij alle 3 is dat niet helemaal duidelijk)zaterdag 24 oktober 2009

Gelukkige kat

 Internet/krant:

In beide titels:         Overleefd of overleeft??

 


of Welkomstbericht bij de blog ZOEK DE FOUT

Hi , taalliefhebber.
In deze blog vind je taalfouten.
De bedoeling is om de fout uit een stukje tekst uit de media te halen.
Over de fouten kan wel gecorrespondeerd worden. Dus geef meteen een reactie of kom zelf met een mooi voorbeeld.
Je kunt me ook een vraag stellen over de taalfout. Dan geef ik mijn uitleg of mening. Tenslotte ben ik al meer dan 30 jaar docent Nederlands & NT2.
Net als over smaak valt over taal veel te twisten. Wind je op over de domheid van veel taalgebruikers of vermaak je ermee.
Taal is een levend iets. En heel belangrijk. Dus alle reden om elkaar op taalfouten te wijzen en te overtuigen.

Wat is fout? Zoek de contaminatie

Bron: Elsevier - 23 okt. 09

De Tilburgse PvdA-fractie berust zich in het vertrek van burgemeester Ruud Vreeman (PvdA) en richt zich nu op een goede afwikkeling.

Niet zo moeilijk, dacht ik. Welke fout? Hoe wel? Reageer.

Drukke boel

Gehoord op tv:


Ja, toen kwam die ook nog thuis wonen. We woonden er echt op 1 lip. Maar het was wel gezellig

Alweer DSB?

Bron: TV en div. kranten op 16 okt. 09

Redding voor DSB door grootbanken mislukt.

Welke fout en hoe zou je deze fout taalkundig benoemen?

Wijze van reageren

Graag reageren door onder het bericht op het woord 'reacties' te klikken. Daar komen ook de antwoorden of de uitleg te staan. Op deze manier hebben de andere lezers er ook wat aan. Bedankt!

vrijdag 23 oktober 2009

Foei foei Scheringa, foei Bos

Wouter Bos in Tweede Kamer over DSB-bank:

Alle dingen die daar (bij de DSB-bank) gebeuren, zijn dingen die duidelijk niet door de haak kunnen. Een provisie van 80 procent of meer is idioot.

Wat is de fout? Hoe wel?