Bezoekersteller

De laatste 5 artikelen

vrijdag 25 februari 2011

Daarzonder. Pardon?

Ik zeg het eerlijk. Daarzonder was ik op het taalpad van mijn leven nog niet tegengekomen. Dat kan aan mij liggen. Mijn te geringe sociale contacten verhinderen mij te verkeren in kringen waarin het woord 'daarzonder' een heel gewoon woord is. De ANS (taalbijbel) zegt ervan dat het woord wel erg ongebruikelijk is. Maar leze u eerst de 2 citaten en vorme u een oordeel.


1.  Een essentieel onderdeel van een psychiatrische behandeling is de waarborg van vertrouwelijkheid inzake de intimiteit van het besprokene. Daarzonder is de behandeling tot mislukken gedoemd, zo deze al van de grond komt. Het onder deze omstandigheden publiek maken van individuele psychische karakteristieken verdraagt zich niet met de uitgangspunten van een humane samenleving. Dit geldt ook voor de tweede waarde die hier een rol speelt, het opleggen van de verplichting aan de behandelaars hun beroepsgeheim te schenden. Het medisch beroepsgeheim is een hoeksteen van de professie in het algemeen en van de geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder. Daarzonder ontvalt aan de relatie tussen patiënt en psychiater de vertrouwensbasis en daarmede de kans op volledige genezing.

(Prof. dr. Heertje in Joop.nl , d.d. 25 feb. 2011))
2. Dan sta je daar zonder rokje op tv. (keur ik goed, maar ik zou het niet doen)


Ik heb 2 vragen:
1. Ligt het aan mij dat ik dit woord voor het eerst tegenkwam?
2. Vindt u met mij dat het gebruik van dit woord intellectuele aanstelleritis is?


Van mij mag hij dit woord gebruiken (hoewel?), vrijheid van meningsuiting en taal, maar ik verzet me tegen sprekers en schrijvers die onnodig laten zien dat zij dit soort woorden wel in hun normale woordenschat hebben zitten. Het is pedant etaleren. Indien grappig bedoeld, okay. Maar in het 1e citaat was er niets grappigs aan. Het is hetzelfde indien Mark Rutte in persconferenties of debatten voor de leek onbekende Engelse woorden en uitdrukkingen van stal haalt. (Zie een eerder blog van mij). Het is - ik zeg het maar ronduit- interessant doenerig, arrogant, pedant, opschepperig, van 'hoort U  mij nou eens zeggen'. Wat mij betreft: 
laten de mensen van de nationale language cops deze misstand keihard aanpakken!

woensdag 23 februari 2011

Verzoendelijke reaguurders

Het is altijd gruwelijk doch vermakelijk de reaguurders in de Telegraaf te lezen. Je moet er maar liever niet op de taal letten. Die is meestal niet bominabel. Als daarin het politiek inzicht parallel loopt met het taalinzicht, dan is het treurig gesteld met Nederland. Het niveau "zakkenvullers in Den Haag" eigenlijk.
Hier volgt een taalkundig hoogstandje. Een uit vele. Zoek de fout, zou ik zeggen. Minimaal 6.

"Word hoogtijd dat de Vvd eens een lesje geleerd moeten worden om verzoendelijk met burgers om te gaan i.p.v die zakkenvuller die hij in het kabinet heeft zitten. En Rutte helaas de Pvv poetst jullie in de volgende verkiezingen wel van het scherm als de jeugd die mogen gaan stemmen maar eens wakker worden."

maandag 21 februari 2011

Het loodje er bij neer leggen

Schaatser Ronald Mulder zei gisteren:
"Ik ben te gretig om het loodje er bij neer te leggen."

Het blijft lastig om 2 zegswijzen die ongeveer hetzelfde uitdrukken, te scheiden. Contaminatie dus, van ...?

woensdag 16 februari 2011

Waar het om gaat is dit

Mijn strijd tegen 'sterker nog' opgegeven. Je hoort er niet meer bij als je het niet elke 5 minuten gebruikt.
In de Tweede Kamer hoor je nu door ministers om de haverklap zeggen: "Waar het om gaat is dit.." of "Waar het mij om gaat is dit..." Waarom ze dit doen? M.i om aan te geven dat ze geen zin in details en gezeur hebben en alleen de hoofdzaak willen aangeven. Alsof de Kamer alleen maar wil zeuren, terwijl de minister daar geen zin in en tijd voor heeft. Hij/zij weet wel de essentie.
Er zit iets denigrerends in, in dit "Waar het om gaat is dit.." Bovendien is het meestal een stoplap, om tijd te winnen als je het juiste antwoord niet paraat hebt.
Als je erop let, dan hoor je pas hoe vervelend vaak het wordt gebruikt. Stoppen ermee, minister!


- Posted using BlogPress from my iPhone

maandag 14 februari 2011

Waar is OPDAT gebleven?

Opdat
is een woord dat we allemaal kennen, maar dat bijna verdwenen is in ons dagelijks taalgebruik. We kennen het nog van de invuloefening in de les Nederlands. Maar daarna bleef het angstig stil rondom dit woordje 'opdat'.
Enkele dagen geleden begon -in de auto zittend- mijn vrouw een zinnetje. Ze dacht even na. Toen wilde ik plotseling het woordje 'opdat' voor haar invullen, om zo met haar de zin een fatsoenlijk vervolg te geven. Iets weerhield me.
Ik besefte dat ik dat woordje nooit gebruik en dat ik het ook nooit hoor of zie gebruiken. Een taalfossiel, terwijl het toch als een heel gewoon woordje oogt.
Het lijkt op zodat, soms is het synoniem, maar niet altijd. Betekenis: met het gevolg dat.

Ik pleit voor een terugkeer van dat mooie, simpele, aandoenlijke, functionele woordje 'opdat', opdat dit Nederlandse woord weer in al haar eenvoud kan gloriëren tussen de duizenden anglicismen die ons omringen.

Kijk hier voor uitleg en voorbeelden.

woensdag 9 februari 2011

Ik frustreer me

Citaat van Twitter:
Die Maja van Bijsterveld, ik frustreer me aan haar tongval.

Nadat half Nederland het heeft over: ik irriteer me aan die man, krijgen we
misschien weer hele volksstammen die zeggen: ik frustreer me aan het slordige
taalgebruik van sommigen....  Nieuwe trend?

zaterdag 5 februari 2011

Een gifbeker voor je kiezen krijgen

In het zaterdagmorgenradioprogramma Cappuccino zei Frank du Mosch tot een jonge schrijfster van een boek over haar ervaringen met therapieën:

"Ja, en dan krijg je een aardige gifbeker voor je kiezen." (Mooi gezegd? Dacht het niet.)

En dat nadat hij 2 minuten eerder de schrijfster had verbeterd, toen ze zei: "Ik irriteer me aan mensen die...".

Het eerste citaat van Du Mosch is een mooie contaminatie tussen ....... en ..............  Foei, Frank, maar wel amusant!

Het tweede citaat "Ik irriteer me aan ..." is ook een contaminatie tussen ............. en ............... Zeer veel mensen maken zich hier schuldig aan, vooral jonge.

Rest mij op te merken dat het verbeteren van taalfouten in de media een zeldzaamheid is. Er rust een taboe op het wijzen op iemands taalfout. Staat zo bedweterig.... Of gaat u nu hetzelfde doen?!