Bezoekersteller

De laatste 5 artikelen

dinsdag 3 maart 2015

Geipad? Met de ipad gewerkt. Tja.

Vervoegingen Engelse werkwoorden - volgens Onze Taal

inhaleninhalerenik inhale, jij/hij inhaletjij/hij inhaledegeïnhaled

invitenuitnodigenik invite, jij/hij invitetjij/hij invitetegeïnvitet
ipaddenmet de iPad bezig zijnik ipad, jij/hij ipadtjij/hij ipaddegeïpad
Drie voorbeelden. Naar mijn smaak alle drie af te keuren: gekunsteld, lelijk, vergezocht.

zondag 1 maart 2015

Drie taalpuzzeltjes

Vandaag drie zinnetjes met uitdrukkingen die niet helemaal, dus helemaal niet deugen.
Bekijk hoe het dan wel zou moeten. (Reacties welkom- onderaan)

1. Sylvana Simons:
"Er is hoop aan de horizon."

2. Halbe Zijlstra:
"Ik had me niet in de bres moeten gooien voor Verheijen."

3. Bejaarde uitvinder:
"Jongeren kunnen zich niet goed in onze schoenen verplaatsen."