Bezoekersteller

De laatste 5 artikelen

dinsdag 31 januari 2012

Een nette burgerjuffrouw (geen Dame) verlangd


Een krant uit 1882 is goed te lezen. De spelling is natuurlijk wel wat anders dan vandaag.

Een bloemlezing:
Wreede teleurstelling! - ..mijne klacht in te dienen - zoolang - in een der groote koffiehuizen- zoon van den belgischen senator - van den spaanschen gezant - stadgenooten - gisteren-avond- Volgens eenige ministerieele bladen is de Regeering - europeesche troepen - tusschen - tandheelkundige operatiĆ«n - stopflesschen

En deze kwam je ook nog tegen:
behuwdbroerder - behangerszaak - een R.K. dienstbode

De taal uit 1882 heeft een hoog opoe-gehalte. Er werden veel staande uitdrukkingen gebruikt, men was op de hoogte van de spelling van de naamvallen. Niettemin leek ook die spelling vaak onlogisch. Waarom flesschen i.p.v. flessen of zoo i.p.v. zo. M.i. was die spelling net zo willekeurig als de onze uit 2012.

Maar vermakelijk is die oude spelling zeker. Als taalliefhebber moet je zeker een kijkje nemen in het gigantische krantenarchief van de KB in Den Haag. Kranten vanaf 1618-1995 zijn gedigitaliseerd en voorzien van een zoekmogelijkheid.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten